Usluge

Specijalistička ordinacija medicine rada :

  • Provodi specifičnu zdravstvenu zaštitu radnika
  • Preglede za polaganje vozačkog ispita  i produljenje  vozačke dozvole svih kategorija kao i preglede za zamjenu stranih vozačkih dozvola.
  • Preglede za zaštitare i čuvare
  • Preglede za posao
  • Preglede za otvaranje obrta
  • Preglede za upise u škole i fakultete

Liječnik specijalist med. rada sudjeluje u radu Odbora zaštite na radu.
Sve preglede je moguće obaviti u istom danu uz prebilježbu na telefon 01 4897607.

Cjenik

Pregledi vozača amatera (A i B kategorija) 350,00 kn
Pregledi vozača profesionalca (C1,C1E,C,CE,D,DE) 450,00 kn