Usluge

Specijalistička ordinacija medicine rada :

  • provodi specifičnu zdravstvenu zaštitu radnika
  • preglede za polaganje vozačkog ispita i produljenje vozačke dozvole svih kategorija kao i preglede za zamjenu inozemnih vozačkih dozvola
  • izvanredni nadzorni zdravstveni pregled vozača
  • pregled za držanje i nošenje oružja
  • tečaj prve pomoći za poslodavce
  • preglede za zaštitare i čuvare
  • preglede za posao
  • preglede za otvaranje obrta
  • preglede za upise u škole i fakultete

Liječnik specijalist med. rada sudjeluje u radu Odbora zaštite na radu.
Sve preglede je moguće obaviti u istom danu uz prebilježbu na telefon 01 4897607.

Cjenik

Pregled za polaganje ispita za vozača amatera (A i B kategorija) 350,00 kn
Pregled za polaganje ispita za vozača profesionalca (C1,C1E,C,CE,D,DE) 450,00 kn